My Cart

Close

お支払い案内(日本国内)

このページは日本国内での銀行振込についてのご案内です。アメリカや他の国のお住まいの方はこちらベトナムのお住まいの方はこちらをご覧ください。
Bên dưới là hướng dẫn chuyển khoản bằng JPY dành cho khách hàng sống tại Nhật.

 


1/ ご注文確認メールで記載されている総額(ドル)を下の表に入力して日本円に換算してください。
NHẬP TỔNG TIỀN USD MÀ BẠN CẦN THANH TOÁN VÀO BẢNG NÀY ĐỂ QUY ĐỔI RA JPY

Visit DR.HC Organics

 

2/ 日本円で下記のいずれかの口座にご送金ください。
CHUYỂN TIỀN BẰNG JPY VÀO MỘT TRONG CÁC TÀI KHOẢN BÊN DƯỚI

  • ご送金は注文してから24時間以内にご完了ください。
  • Việc chuyển khoản cần hoàn tất trong vòng 24 giờ kể từ khi gửi đơn hàng. Không cần chuyển 2 số nằm sau dấu chấm (Vd: sau khi quy đổi tiền hàng của bạn là 15 350. 95 yen, thì chỉ cần chuyển 15 350 yen). Sau khi chuyển tiền, vui lòng gửi ảnh chụp bill cho chúng tôi qua phản hồi email đặt hàng, hoặc gửi vào Facebook này.


ゆうちょ銀行での送金
GỬI TIỀN TỪ YUCHO

  • 銀行名 (Tên ngân hàng) :  ゆうちょ口座 (Japan Post Bank)
  • 口座名義 (Chủ TK) : フィン・ビン・ホア
  • 口座番号 (Số tài khoản) :  14380 - 29348961他銀行からの送金
TỪ CÁC NGÂN HÀNG KHÁC

  • 銀行名 (Tên ngân hàng) :  ゆうちょ口座 (Japan Post Bank)
  • 支店 (Tên chi nhánh) :  四三八(ヨンサンハチ)
  • 支店コード (Mã chi nhánh) :  438
  • 口座名義 (Chủ TK) : フィン・ビン・ホア
  • 口座番号 (Số tài khoản) :  2934896 


PAYPALによる送金
GỬI TIỀN QUA PAYPAL


私たちのPayPalアカウントは下記通りです。
Gửi tiền vào tài khoản PayPal này của chúng tôi:
info@drhc-cosmetics.com