NỘI DUNG GIỎ HÀNG

Đóng

CHỨNG NHẬN KOSHER

Mỹ phẩm DR.HC có sử dụng các nguyên liệu được chứng nhận Kosher. Nguyên liệu được chứng nhận Kosher là nguyên liệu thỏa mãn các tiêu chuẩn vô cùng khắt khe về độ sạch, độ tinh khiết và chất lượng được quy định theo đúng luật lệ của thực phẩm Kosher (có thể tìm hiểu thêm về sự tỉ mỉ và tiêu chuẩn khắt khe của thực phẩm Kosher tại đây)