Giỏ Hàng

Đóng

YOURS - Price chart

 

-Ảnh chỉ có tính chất minh họa sự chênh lệch tương đối giữa các loại hình dịch vụ.
-Mua sỉ ruột sản phẩm của chúng tôi rẻ hơn mua sản phẩm hoàn chỉnh vì bạn tiết kiệm phí bao bì.
-Gia công một sản phẩm tương tự các sản phẩm organic của chúng tôi sẽ chi phí cao hơn mua sỉ chính sản phẩm của chúng tôi, vì chúng tôi sẽ thiết kế công thức riêng DUY NHẤT cho bạn. Chọn dịch vụ FULL sẽ đắt hơn dịch vụ EASY vì dịch vụ với FULL bạn hoàn toàn tự do yêu cầu mọi thay đổi về sản phẩm.
-Gia công mỹ phẩm bình thường sẽ rẻ hơn gia công mỹ phẩm organic, natural & mẹ bầu.

 

 

T.Việt vi